grid deluxe
 

Västerängsskolan

Västerängsskolan i Bålsta är en skola som omfattar förskoleklass till årskurs 9. Skolan har vid flera tidigare tillfällen genomgått om- och tillbyggnader.
En ny tillbyggnad krävdes för att ersätta det befintliga mottagningsköket med ett nytt tillagningskök. I anslutning till det nya köket ligger en matsal för cirka 200 elever. Den är uppdelad i mindre enheter för att få en lugnare lunchmiljö.
Mottagingsköket byggs om till lokaler för hemkunskap.
Det var stora svårigheter med koppling mellan befintlig skola och tillbyggnad på grund av otydliga kommunikationer inom skolan.

Den befintliga skolan har en fasadbeklädnad av cementbaserade skivor i röd-gula kulörer. För att få en helhet, men ändå skapa en identitet för tillbyggnaden, bekläddes fasaden med cementbaserade skivor men i en neutral ljus ton. Fönsteromfattningar i gulockra för att få värme i det infallande dagsljuset.

Utbyggnaden av kök och matsal var ett samverkansprojekt med Håbo kommun och Skanska.

Beställare: Skanska Direkt AB
År: 2016
Kategori: Skola
Projekttyp: Om- och tillbyggnad
Omfattning: ca 800 kvm
Foto/illustration: werket