grid deluxe
 

Vaksala kyrka

Kyrkan är från 1100-talet med målningar från 1400-talet. I kyrkan finns ett vackert altarskåp från 1500-talet. Vaksala kyrka är en flitigt använd kyrka för dop, bröllop och begravningar. Församlingen hade önskemål att förnya sitt kyrkorum så att prästen kom närmare församlingen. Dessutom var behovet att tillgodose tillgänglighet, kapprum och förberedelserum en del av uppdraget.

Beställare: Uppsala kyrkliga samfällighet
År: 2007
Kategori: Kyrkor
Projekttyp: Ombyggnad; programstudie
Foto/illustration: werket

Vaksala kyrka illustration