grid deluxe
 

Vasakronan HK

Lokalens förutsättningar samt kontorets layout med stora öppna ytor, gjorde att vi lät golvet få en framträdande roll. Vi använde ett och samma material för att hålla samman ytorna och slippa materialskarvar.
Genom mönsterläggningen växer den enfärgade mattan i kontorsdelen ut i ett stort romb mönster i de publika delarna. Mönstret ger golvet många nyanser och gör att det känns levande.

Beställare: Vasakronan

Byggår: 2010

Kategori: Kontor

Projekttyp: Ombyggnad

Omfattning: 750 m²

Foto/illustration: Bolon