grid deluxe
 

Werket går samman med Tengbom

Det är nu klart att Werket och Tengbom går samman med målet att bli en marknadsledande aktör i Uppsala med större inflytande och synbarhet. Vi vill säkra en plattform för att fortsätta jobba med mångfalden av uppdrag och då är Tengbom en strategiskt viktig köpare. En försäljning ger ett större nätverk, ökad konkurrenskraft i ramavtal och ett vässat erbjudande på marknaden.

Vi befinner oss i en snabbt växande region med fokus på expansion och tillväxt inom framför allt bostad, skola, vård och infrastruktur. Fusionen mellan Werket och Tengbom skapar goda förutsättningar att förstärka den lokala närvaron. Målet är att bli branschens främsta strategiska rådgivare i Uppsala med omnejd.

Tengbom är ett av Nordens främsta arkitektkontor, med runt 600 medarbetare på 11 orter i Sverige och Finland. Tillsammans med våra 23 medarbetare kommer Tengboms Uppsalakontor bestå av ca 70 arkitekter, ingenjörer och projektledare efter fusionen. Så småningom kommer vi att flytta ihop i en gemensam lokal men tillsvidare sitter vi kvar i Tullhuset.
Både vi och Tengbom är mycket glada över detta utvecklingsbeslut, som innebär att vi kommer kunna erbjuda ännu högre kvalitet i gemensamma projekt framöver – både till nya och till befintliga kunder.

https://arkitekten.se/nyheter/tengbom-koper-werket-uppsala/